นโยบายการให้บริการ


     เข้าสู่ Sep Social Media เว็บไซต์ SiamSM.com ("เว็บไซต์") โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหน้านี้


โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ SiamSM.com การใช้เว็บไซต์ SiamSM.com แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

"ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" เหล่านี้ถือเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องการลายเซ็นทางกายภาพหรือดิจิทัลใด ๆ

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ SiamSM.com ของคุณ

ประกาศและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง SiamSM.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม


เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ SiamSM.com ของคุณ

1. บัญชีของคุณ

หากคุณใช้เว็บไซต์คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและ จำกัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยและควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณเป็นที่รู้จักของคนอื่นหรือรหัสผ่านนั้นมีลักษณะแนวโน้มที่จะ ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้มานั้นถูกต้องและครบถ้วนและแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน คุณสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลที่คุณให้กับเราในบัญชีของคุณในพื้นที่ของเว็บไซต์ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์เพื่อซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น SiamSM.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ยุติหรือระงับบัญชีลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณจะใช้เว็บไซต์ SiamSM.com ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำกับ Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ในหน้านโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริษัทฯอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:  SiamSM.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือธุรกิจของคุณอาจประสบ

หนี้สิน: SiamSM.com ไม่รับผิดชอบต่อการถูกระงับบัญชี หรือการลบรูปภาพ, วีดีโอ, โพสต์ หรือสิ่งอื่นใดบนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ที่ทำโดย Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ


2. ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการใช้งาน SiamSM.com จะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม ได้แก่ ชื่อของคุณชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลชื่อผู้ใช้ skype และรายละเอียดการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโปรดอย่าใช้เว็บไซต์


3. E-Platform สำหรับการสื่อสาร

คุณตกลงเข้าใจและรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ตามราคาที่ระบุไว้ในนั้นได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ คุณยอมรับและรับทราบเพิ่มเติมว่า SiamSM.com เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและไม่ใช่และไม่สามารถเป็นคู่สัญญาหรือควบคุมธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ดังนั้นสัญญาขายบริการบนเว็บไซต์จะเป็นสัญญาสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดระหว่างคุณกับผู้ขาย / ซัพพลายเออร์บน SiamSM.com หรือ Sep Social Media


4. เข้าถึง SiamSM.com หรือ Sep Social Media

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะและการส่งข้อมูลจะปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือ จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อให้สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะพยายาม จำกัด ความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อ จำกัด ดังกล่าว


5. ใบอนุญาตสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์

ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องถ้ามี SiamSM.com ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว แต่จะไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไข หรือส่วนใดส่วนหนึ่งยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SiamSM.com ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้ การรวบรวมและการใช้รายการบริการคำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ขายรายอื่น หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกัน

เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ) ห้ามทำซ้ำคัดลอกขายต่อแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแสดงออก ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SiamSM.com หรือ Sep Social Media

คุณต้องไม่วางกรอบหรือใช้เทคนิคการจัดกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) ของ SiamSM.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง คุณต้องไม่ใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ SiamSM.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SiamSM.com การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก SiamSM.com หรือ Sep Social Media


6. การปฏิบัติของคุณ

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ในทางใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หยุดชะงักเสียหายหรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่ง คุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ SiamSM.com ต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารและเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณถึงเราและคุณต้องใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์และบริการที่ซื้อบนเว็บไซต์สำหรับสิ่งต่อไปนี้:

เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทรัพย์สินหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายท้องถิ่นประเทศไทย ฯลฯ

เพื่อส่งใช้หรือนำวัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณกลับมาใช้ใหม่ หรือผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงทำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือ "สแปม" ใด ๆ

ก่อให้เกิดความรำคาญไม่สะดวกหรือวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น

เพื่อละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ


7. การเรียกร้องต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม: 'ตั๋วช่วยเหลือ'

เนื่องจาก SiamSM.com แสดงรายการบริการหลายร้อยหลายพันรายการสำหรับการขายที่เสนอโดยผู้ขายบนเว็บไซต์เราจึงไม่สามารถรับรู้ถึงเนื้อหาของบริการแต่ละรายการที่ระบุไว้เพื่อขายหรือที่แสดงอยู่ ด้วยเหตุนี้ SiamSM.com จึงดำเนินการบนพื้นฐาน "การแจ้งเตือนและการลบออก" ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ผ่านระบบ "ตั๋วช่วยเหลือ" หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงท ำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ ("เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม") โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนการทำ การเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง SiamSM.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้ว SiamSM.com จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวที่ร้องเรียนภายในเวลาอันสมควร โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัพพลายเออร์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านบริการของตน


8. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ คลิป เสียง การดาวน์โหลด ดิจิทัล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ SiamSM.com หรือซัพพลายเออร์ และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและ ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ, สิทธิ์ของผู้ออกแบบและกฎหมายสิทธิ์ฐานข้อมูล การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ SiamSM.com และ บริษัท ในเครือ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์และฐานข้อมูลระหว่างประเทศ, ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ SiamSM.com บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสิทธิของผู้เขียน

คุณไม่สามารถแยก / หรือใช้บางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก SiamSM.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไม่สามารถใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือในการรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อดึงข้อมูล (ไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือหลายครั้ง) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ส่วนสำคัญใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยที่ SiamSM.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจมี) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถสร้างและ / หรือเผยแพร่ฐานข้อมูลของคุณเองที่มีส่วนสำคัญ ( เช่น ราคาและรายการบริการ ) ของเว็บไซต์นี้โดยที่ SiamSM.com และ / หรือบริษัท ในเครือ(ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร


9. การอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

SiamSM.com และ บริษัท ในเครือเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดโปรดปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนของเราสำหรับการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้งให้ SiamSM.com ทราบถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม


10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

คุณรับทราบและรับรองว่าคุณกำลังเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์และทำธุรกรรมด้วยความเสี่ยงของคุณเองและใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและรอบคอบก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขายหรือการละเมิดเงื่อนไขการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยผู้ขายบริการและขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งและความรับผิดชอบและความรับผิดใด ๆ ในเรื่องนั้น

เราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในส่วนที่เกี่ยวกับ คุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ตรงเวลา ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสามารถในการขายหรือความถูกต้องตามกฎหมายของบริการที่ระบุหรือแสดง หรือทำธุรกรรม หรือเนื้อหา (รวมถึงบริการ หรือข้อมูลราคาและ / หรือข้อมูลจำเพาะ) บนเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องในเนื้อหา แต่เว็บไซต์นี้เนื้อหาข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงราคาของบริการ) ซอฟต์แวร์บริการบริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดเตรียมไว้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เราไม่สนับสนุนหรือรับรองการขายหรือซื้อบริการใด ๆ บนเว็บไซต์โดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง สิทธิกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริการที่ขายผ่านหรือแสดงบนเว็บไซต์ของ SiamSM.com จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์


11. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ SiamSM.com และ บริษัท ในเครือ และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทน และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่กระทำโดยบุคคลที่สามหรือการลงโทษที่กำหนดเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเอกสารใด ๆ ที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

คุณขอปลด SiamSM.com และ / หรือ บริษัท ในเครือและ / หรือเจ้าหน้าที่และตัวแทนของ บริษัท ใด ๆ โดยชัดแจ้งจากค่าใช้จ่ายความเสียหายความรับผิดหรือผลที่ตามมาจากการกระทำ / การปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขาย / ซัพพลายเออร์และยกเว้นการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใด ๆ โดยเฉพาะ ที่คุณอาจมีในนามนี้ภายใต้กฎหมายสัญญาหรืออื่น ๆ


12. เด็กและเยาวชน

การใช้ SiamSM.com มีให้เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของประเทศท้องถิ่น หากคุณเป็นผู้เยาว์เช่นอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณสามารถใช้ SiamSM.com ได้เฉพาะกับการมีส่วนร่วมของ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง


13. ธุรกิจอื่น ๆ

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ SiamSM.com และ บริษัท ในเครืออาจดำเนินการร้านค้าให้บริการหรือขายสายการบริการบน SiamSM.com นอกจากนี้เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ในเครือและธุรกิจอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินผลและเราไม่รับประกันหรือรับรองข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขา SiamSM.com ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำบริการและเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณสามารถบอกได้ว่าบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณเมื่อใดและเราอาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านั้นกับบุคคลที่สามนั้น คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ อย่างรอบคอบ


14. การสื่อสาร

เมื่อคุณเยี่ยมชม SiamSM.com คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล ตั๋ว Skype หรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือโดยวิธีการสื่อสารอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสาร (รวมถึงข้อความด้านธุรกรรมโปรโมชั่นและ / หรือเชิงพาณิชย์) จากเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และ / หรือคำสั่งซื้อของคุณที่วางไว้บนเว็บไซต์


15. การสูญเสีย

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรรายได้สัญญาการประหยัดที่คาดการณ์ไว้ข้อมูลค่าความนิยมหรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลที่ตามมาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับทั้งคุณและเราเมื่อคุณเริ่มใช้ เว็บไซต์


16. การเปลี่ยนแปลงการบริการหรือการแก้ไขเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์หรือที่คุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเราเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านั้นหรือเงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะใช้กับคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้ก่อนหน้านี้) หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้เงื่อนไขนั้นจะถือว่าแยกออกได้และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่


รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อบริการ ประเภทบริการ การรับประกัน วันเวลาในการรับประกัน ปริมาณการสั่งซื้อต่ำสุดและสูงสุด และราคาค่าบริการ (ราคาค่าบริการจะถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ และอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของแต่ละประเทศ)


17. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ


18. การสละสิทธิ์

หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้และเราไม่ดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้


19. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น คุณตกลงตามที่เราทำเพื่อส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่ประเทศท้องถิ่น


20. รายละเอียดของเรา

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย SiamSM.com หรือ Sep Social Media สำหรับเว็บไซต์ SiamSM.com คุณสามารถติดต่อเราได้โดยไปที่ 'ตั๋วช่วยเหลือ'


ข้อกำหนดซอฟต์แวร์

1. การใช้ ซอฟต์แวร์ SiamSM.com หรือ Sep Social Media

คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้คุณใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการที่อยู่ในรายการของ SiamSM.com ตามที่ SiamSM.com จัดหาให้ผ่านซัพพลายเออร์หรือผู้ขายโดยตรงและตามเงื่อนไขการใช้งานข้อกำหนดซอฟต์แวร์ SiamSM.com เหล่านี้ และข้อกำหนดใด ๆ คุณไม่สามารถรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ SiamSM.com ลงในโปรแกรมของคุณเอง หรือรวบรวมส่วนใดส่วนหนึ่งร่วมกับโปรแกรมของคุณเอง โอนย้ายเพื่อใช้กับบริการอื่น หรือขาย ให้เช่า ให้ยืม แจกจ่าย หรืออนุญาตย่อยซอฟต์แวร์ SiamSM.com หรือมอบหมายสิทธิ์ใด ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ SiamSM.com ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เราอาจยุติหรือระงับการให้บริการซอฟต์แวร์ SiamSM.com และเราอาจยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com เมื่อใดก็ได้ สิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com จะยุติหรือถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซอฟต์แวร์ SiamSM.com เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อกำหนดอื่นใด ข้อกำหนดของบุคคลที่สามเพิ่มเติมที่อยู่ภายในหรือเผยแพร่พร้อมกับซอฟต์แวร์ SiamSM.com บางตัวที่ระบุไว้โดยเฉพาะในเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจใช้กับซอฟต์แวร์ SiamSM.com นั้น (หรือซอฟต์แวร์ที่รวมกับซอฟต์แวร์ SiamSM.com หรือ Sep Social Media) และจะควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวใน กรณีที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในบริการ SiamSM.com เป็นทรัพย์สินของ SiamSM.com และ / หรือ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


บริการบนเว็บไซต์ SiamSM.com ทั้งหมดที่ไม่ระบุชื่อประเทศใดๆ และ/หรือ ไม่ระบุลักษณะโปรไฟล์ใดๆ ให้ถือว่าเป็นโปรไฟล์จากทั่วโลกโดยผู้ให้บริการจะไม่กำหนดว่าเป็นประเทศไทย


2. การใช้บุคคลที่สามในบริการ

เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com คุณอาจกำลังใช้บริการของบุคคลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายเช่นผู้ให้บริการระบบไร้สายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือ การใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณอาจอยู่ภายใต้นโยบายแยกต่างหากข้อกำหนดการใช้งานและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามเหล่านี้


3. ไม่มีวิศวกรรมย้อนกลับ

คุณไม่สามารถและคุณจะไม่สนับสนุนช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดคัดลอกดัดแปลงทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกส่วนประกอบหรือแยกชิ้นส่วนหรือยุ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ SiamSM.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสร้างอนุพันธ์ใด ๆ ในการทำงานของซอฟต์แวร์ SiamSM.com หรือ Sep Social Media
อัปเดต

เพื่อให้ซอฟต์แวร์ SiamSM.com ทันสมัยอยู่เสมอเราอาจเสนอการอัปเดตอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิด

คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง SiamSM.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณกำลังถูกละเมิดคุณสามารถกรอกข้อมูลและส่ง 'ตั๋วช่วยเหลือ' เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเจ้าของสิทธิ์และตัวแทนของพวกเขาที่กรอกและส่งตั๋วเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ หรือโฆษณาเพื่อขายบนเว็บไซต์มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 7 ข้างต้นโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยกรอก 'ตั๋วช่วยเหลือ' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง


เมื่อได้รับตั๋วเราอาจดำเนินการบางอย่างรวมถึงการลบข้อมูลหรือรายการซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยไม่ยอมรับว่ามีความรับผิดและไม่กระทบต่อสิทธิการเยียวยาหรือการป้องกันใด ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สงวนไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ในการส่งตั๋ว คุณให้สิทธิ์แก่ SiamSM.com ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลสร้างผลงานลอกเลียนแบบ และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อตั๋วไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด / ไม่เหมาะสม คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ SiamSM.com สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่นำโดยบุคคลที่สามต่อ SiamSM.com อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งตั๋ว


โปรดทราบว่าบริการเป็นรายชื่อที่โฮสต์บน SiamSM.com เท่านั้นและจะโพสต์ตามคำแนะนำของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอาจได้รับการติดต่อโดยการกรอกตั๋ว


คำเตือนที่สำคัญ: การให้ข้อมูลเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องใน 'ตั๋วช่วยเหลือ' ถึง SiamSM.com อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางคดีแพ่ง และ / หรือ คดีอาญา คุณควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความของคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ


คุณสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่างเพื่อกรอกตั๋วของคุณ
ตั๋วช่วยเหลือ

เรื่อง: การอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม / การละเมิดสิทธิ์ / โปรดแก้ไขปัญหา (ฯลฯ )

ข้อความ:

I, [INSERT FULL NAME AND TITLE ] จาก[ชื่อ บริษัท , หากเกี่ยวข้อง] , ระบุดังนี้:

1. ข้อมูลติดต่อ:

(ก) ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลติดต่อของคุณและ / หรือ บริษัท ของคุณ (ข) ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อและ / หรือชื่อที่เราจะให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อที่พวกเขาจะได้ติดต่อคุณเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของคุณให้เราทราบ หากคุณไม่ได้ระบุอีเมลติดต่อแยกต่างหากแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ


2. รายละเอียดของรายการ / รายการและการกล่าวหาสิทธิ์ที่ถูกละเมิด:

(ก) หมายเลขรายชื่อหรือคำอธิบายโดยละเอียดว่าข้อมูลที่คุณอ้างว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ใดบนไซต์ (ข) คำอธิบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอ้างว่ามี / ถูกละเมิด


3. รายการของ / รายละเอียดของรายการและข้อกล่าวหาของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ลบแล้วแต่จำนวนใดวรรคไม่บังคับ) (ก) ปรากฏในรายการ / บริการการขายโดย SiamSM.com หรือ (ข) ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ [โปรดตัดและวางที่อยู่ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่ปรากฏเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม]


4. คำ / เนื้อหาที่ผมคิดว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็น [กรุณาคัดลอกทั้งหมดให้ตรงกับคำที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง]


5. เนื้อหานี้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะ [โปรดระบุเหตุผลที่คุณพิจารณาเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม]


6. ฉันเข้าใจว่าคำแถลงนี้อาจถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งฉันได้ร้องเรียน


7. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าส่วนของรายชื่อที่อธิบายไว้ข้างต้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิ์อื่น ๆ (รายละเอียด) / เป็นที่รังเกียจและ / หรือเป็นของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ตัวแทนของ บริษัท และ / หรือหรือไม่เป็นการใช้งานดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย "


8. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันรับรองว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนี้เป็นความจริงและถูกต้องและฉันเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา / หรืออื่น ๆ สำหรับสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น"


สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว PDPA (Personal Data Protection Act)

ภายใต้ PDPA หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 :

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว CCPA (ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน)

ภายใต้ CCPA ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะ:

ขอให้ธุรกิจที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเปิดเผยหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่ธุรกิจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้บริโภค

ขอให้ธุรกิจลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคที่ธุรกิจรวบรวมไว้

ขอให้ธุรกิจที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค

หากคุณส่งคำขอเรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบกลับคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดติดต่อเรา


สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูล GDPR

เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณรับทราบถึงสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดของคุณ ผู้ใช้ทุกคนมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

สิทธิ์ในการเข้าถึง - คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยสำหรับบริการนี้

สิทธิ์ในการแก้ไข - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่คุณเชื่อว่าไม่ถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้เรากรอกข้อมูลที่คุณเชื่อว่าไม่สมบูรณ์

สิทธิ์ในการลบ - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผล - คุณมีสิทธิ์ขอให้เรา จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล - คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราโอนข้อมูลที่เรารวบรวมไปยังองค์กรอื่นหรือให้คุณโดยตรงภายใต้เงื่อนไขบางประการ

หากคุณส่งคำขอเรามีเวลาหนึ่งเดือนในการตอบกลับคุณ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้โปรดติดต่อเรา


ข้อมูลสำหรับเด็ก

ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งของเราคือการเพิ่มการป้องกันสำหรับเด็กขณะใช้อินเทอร์เน็ต เราสนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ปกครองสังเกตมีส่วนร่วมและ / หรือตรวจสอบและชี้แนะกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา


SiamSM.com จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้โดยเจตนาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลประเภทนี้บนเว็บไซต์ของเราเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราทันทีและเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราทันที